loading...

iASPI je dostupné pre:

Ako na to?

 • Nahrajte si aplikáciu do vášho telefónu alebo tabletu
 • Vyskúšajte si ovládanie aplikácie - je jednoduché a veľmi intuitívne
 • Prestaňte so sebou nosiť hromady kníh!

Viac informácií

Podporované zariadenia

ipad sirka iphone vyska iaspi-tablet-android-3 android sirka
iPad  iPhone Android
Tablet
Android

Servis & hotline: 0800 611 911

Aplikácia "iASPI" je mobilná verzia najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI na Slovensku určená pre tablety iPad, iPhone, Android Phone a Android Tablet. Jej hlavné charakteristiky sú:

Ľahké vyhľadávanie

Prehľadná navigácia

Kompletné informácie

Všetky predpisy

Požadovaný predpis nájdete ľahko pomocou inteligentného vyhľadávania. Môžete zadať hľadaný výraz, názov predpisu alebo číslo predpisu.

Rýchlu orientáciu v predpise umožňuje logická štruktúra rozdelenia predpisu. Po kliknutí na vybranú časť sa zobrazí jej text.

Ku každému predpisu sú k dispozícii kompletné bibliografické údaje.

Stačí mať pripojenie na internet a máte prístup ku všetkým platným a účinným predpisom.

Ako na to

Ako na to

O iASPI

O iASPI

iASPI - predpisy pre Váš Android

chart andAplikácia iASPI umožňuje rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od roku 1918 a niektorým starším, a to nie len zo Zbierky zákonov či Zbierky medzinárodných zmlúv, ale i z ďalších viac ako 90 zdrojov. iASPI obsahuje celý modul "Predpisy" najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI, a to napríklad:

 • kompletné texty Zbierky zákonov od r. 1918
 • kompletné texty Zbierky mezinárodných zmlúv
 • kompletné predpisy všetkých Vestníkov právnych predpisov krajov
 • Úradné listy I a II
 • predpisy z rezortných vestníkov
 • predpisy profesných komôr
 • vybrané predpisy vydané pred r. 1918
Poznámka: iASPI umožňuje prístup iba k platným a účinným zneniam právnych predpisov.

and vyhledavani

Vyhľadávanie

Úvodná vyhľadávacia maska umožňuje vyhľadávať v databáze platných a účinných predpisov a to nielen uverejnených v Zbierke zákonov ale i v niekoľko desiatkách ďalších zdrojov ako sú napríklad Zbierka mezinárodných zmlúv, vestníky Ministerstiev a pod.

Vyhľadávať je možné podľa konkrétneho čísla predpisu, kde je možné zadávať číslo, rok a zdroj (40/1964 Z.z.) alebo iba časť čísla (40/1964, 40/, 40, atď.).

Druhou možnosťou je fulltextové vyhľadávanie v názvoch predpisov kde je možné zadať hľadaný výraz (občiansky zákonník).

Poslednou možnosťou je prehľadávanie databázy predpisov pomocou fulltextu, kedy sa zadaný výraz hľadá v ľubovoľnej časti predpisu (prekážky v práci).

Poznámka: Pri fulltextovom vyhľadávaní je potrebné zadávať výrazy s použitím diakritiky, pretože systém hľadá všetky tvary slov.

and text

Informácie o predpise

Kliknutím na konkrétny predpis v zozname výsledkov sa zobrazí okno s informáciami o predpise. V jeho hornej polovici sa zobrazujú bibliografické informácie ako je druh predpisu, názov, dátum schválenia, rozoslania (uverejnenia) a dátum nadobudnutia účinnosti, alebo tiež názov a číslo zdroja, kde bol predpis uverejnený.

Spodná polovica obsahuje ďalšiu navigáciu, ktorá umožňuje prejsť na obsahové, alebo paragrafové členenie predpisu, alebo rovno na samotný text predpisu.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii navigácia, znamená to, že predpis neobsahuje textové znenie.

and struktura

Štruktúra obsahu predpisu

Obsah predpisu zobrazí rozdelenie predpisu do jeho logickej štruktúry, ako sú časti, hlavy, oddiely a podobne. Toto zobrazenie slúži na rýchlu orientáciu v rámci oblastí, ktoré daný predpis upravuje. Po kliknutí na vybranú časť sa zobrazí jej text. Zobrazením konkrétnej časti je možné znížiť objem prenesených dát a tiež rýchlosť načítania textu v prípade dlhých kódexov.

Poznámka: Obsahovú štruktúru majú prevažne veľké a hlavné kódexy.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu, je obsah zredukovaný iba na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

and struktura paragraf

Rozdelenie podľa paragrafov

Druhou možnosťou zobrazenia štruktúry predpisu je jeho paragrafové členenie. Na rozdiel od obsahového členenia sa zobrazia jednotlivé paragrafy za sebou, ktoré nie sú nijak zoskupené do vyšších logických celkov ako časť, hlava, oddiel. Toto členenie je vhodné v prípade, že užívateľ pozná číslo paragrafu, ktoré chce zobraziť.

Pretože mnohé predpisy obsahujú aj stovky paragrafov, je zoznam stránkovaný po 20 paragrafoch. Listovanie v zozname paragrafov umožňuje navigáciu v pravom hornom rohu. Po kliknutí na tento ovládací prvok sa zobrazia čísla paragrafov, ktoré označujú prvý paragraf na zvolenej stránke zoznamu.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu, je obsah zredukovaný iba na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

and oblibene

Text predpisu

Text predpisu zobrazí samotné znenie hľadaného predpisu. V prípade, že k otvoreniu textu predpisu došlo z informačného okna kliknutím na "Text predpisu", zobrazí sa jeho celé znenie. V prípade, že k zobrazeniu došlo kliknutím z paragrafového, alebo obsahového znenia, zobrazí sa iba konkrétna časť predpisu.

Zobrazený text je vždy v účinnom a platnom znení k dátumu zobrazenia.

Poznámka: Pri dlhých kódexoch môže zobrazenie celého predpisu trvať niekoľko sekúnd a dĺžka načítania je závislá na type dátového pripojenia.

 

and oblibene

Uloženie textu predpisu

Samotný text predpisu je možné jednoducho uložiť medzi obľúbené texty, kde ho neskôr ľahko nájdete. Text predpisu Vám bude potom dostupný aj bez pripojenia k internetu.

and hledani v textu

Hľadanie v texte

Zadajte hľadaný výraz a vyberte si z výsledkov predpis, ktorý vás zaujíma. V texte predpisu potom môžete preskakovať po jednotlivých výsledkoch vyhľadávania.

Text je možné následne uložiť do obľúbených aj so zvýraznením hľadaného slova. Nemusíte tak znovu dohľadávať požadovanú časť.

Poznámka: Pri fulltextovom vyhľadávaní je potrebné zadávať výrazy s použitím diakritiky, pretože systém hľadá všetky tvary slov.

Ďakujeme za registráciu

Registrácia bola úspešná, pokračujte aktiváciou vašeho iASPI účtu. Aktivačný link vám bol odoslaný na zadaný e-mail.

iASPI - predpisy pre Váš iPhone

qr-code-iaspi-iphoneAplikácia iASPI umožňuje rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od roku 1918 a niektorým starším, a to nie len zo Zbierky zákonov či Zbierky medzinárodných zmlúv, ale i z ďalších viac ako 90 zdrojov. iASPI obsahuje celý modul "Predpisy" najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI, a to napríklad:

 • kompletné texty Zbierky zákonov od r. 1918
 • kompletné texty Zbierky mezinárodných zmlúv
 • kompletné predpisy všetkých Vestníkov právnych predpisov krajov
 • Úradné listy I a II
 • predpisy z rezortných vestníkov
 • predpisy profesných komôr
 • vybrané predpisy vydané pred r. 1918
Poznámka: iASPI umožňuje prístup iba k platným a účinným zneniam právnych predpisov.

Sťahujte zdarma

uvodni maska

Vyhľadávanie

Úvodná vyhľadávacia maska umožňuje vyhľadávať v databáze platných a účinných predpisov a to nielen uverejnených v Zbierke zákonov, ale aj v niekoľkých desiatkach ďalších zdrojov, ako sú napríklad Zbierka medzinárodných zmlúv, vestníky Ministerstiev a pod.

Vyhľadávať je možné podľa konkrétneho čísla predpisu, kde je možné zadávať číslo, rok a zdroj (40/1964 Z.z.), alebo tiež iba časť čísla (40/1964, 40/, 40, atď.).

Druhou možnosťou je fulltextové vyhľadávanie v názvoch predpisov, kde je možné zadať hľadaný výraz (občiansky zákonník).

Poslednou možnosťou je prehľadávanie predpisov pomocou fulltextu, kedy sa zadaný výraz hľadá v ľubovoľnej časti predpisu (prekážky v práci).

Poznámka: Pri fulltextovom vyhľadávaní je potrebné zadávať výrazy s použitím diakritiky, pretože systém hľadá všetky tvary slov.

okno informace

Informácie o predpise

Kliknutím na konkrétny predpis v zozname výsledkov sa zobrazí okno s informáciami o predpise. V jeho hornej polovici sa zobrazujú bibliografické informácie ako je druh predpisu, názov, dátum schválenia, rozoslania (uverejnenia) a dátum nadobudnutia účinnosti, alebo tiež názov a číslo zdroja, kde bol predpis uverejnený.

Spodná polovica potom obsahuje ďalšiu navigáciu, ktorá umožňuje prejsť na obsahové, alebo paragrafové členenie predpisu, alebo rovno na samotný text predpisu.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii navigácia, znamená to, že predpis neobsahuje textové znenie.

struktura predpisu

Štruktúra obsahu predpisu

Obsah predpisu zobrazí rozdelenie predpisu do jeho logickej štruktúry, ako sú časti, hlavy, oddiely a podobne. Toto zobrazenie slúži na rýchlu orientáciu v rámci oblastí, ktoré daný predpis upravuje. Po kliknutí na vybranú časť sa zobrazí jej text. Zobrazením konkrétnej časti je možné znížiť objem prenesených dát a tiež rýchlosť načítania textu v prípade dlhých kódexov.

Poznámka: Obsahovú štruktúru majú prevažne veľké a hlavné kódexy.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu, je obsah zredukovaný len na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

paragrafove cleneni

Rozdelenie podľa paragrafov

Druhou možnosťou zobrazenia štruktúry predpisu je jeho paragrafové členenie. Na rozdiel od obsahového členenia sa zobrazia jednotlivé paragrafy za sebou, ktoré nie sú nijak zoskupené do vyšších logických celkov, ako časť, hlava, oddiel. Toto členenie je vhodné v prípade, že užívateľ pozná číslo paragrafu, ktorý chce zobraziť.

Pretože mnohé predpisy obsahujú aj stovky paragrafov, je zoznam stránkovaný po 20 paragrafoch. Listovanie v zozname paragrafov umožňuje navigácia v pravom hornom rohu. Po kliknutí na tento ovládací prvok sa zobrazia čísla paragrafov, ktoré označujú prvý paragraf na zvolenej stránke zoznamu.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu, je obsah zredukovaný len na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

text predpisu

Text predpisu

Text predpisu zobrazí samotné znenie hľadaného predpisu. V prípade, že k otvoreniu textu predpisu došlo z informačného okna kliknutím na "Text predpisu", zobrazí sa jeho celé znenie. V prípade, že k zobrazeniu došlo kliknutím z paragrafového, alebo obsahového členenia, zobrazí sa iba konkrétna časť predpisu.

Zobrazený text je vždy v účinnom a platnom znení k dátumu zobrazenia.

Poznámka: Pri dlhých kódexech môže zobrazenie celého predpisu trvať niekoľko sekúnd a dĺžka načítania je závislá na type dátového pripojenia.

velikost textu

Veľkosť textu

Pri zobrazení textu je možné tiež meniť veľkosť tak, aby text bol pre užívateľa čo možno nejčitateľnejší. Toto nastavenie sa uloží až do úplného vypnutia aplikácie.