loading...

iASPI pre telefón s OS Android

android sirka number1 icon

Stiahnite si aplikáciu

 

number2 icon

Používate úplne zdarma

Aplikáciu si zdarma stiahnete priamo z Vášho Android zariadenia vyhľadaním "iASPI SK" v aplikácii "Play Store", alebo kliknutím na odkazy uvedené nižšie.

K dispozícii je slovenská a česká verzia aplikácie. Každá umožní prístup k legislatíve danej krajiny.
 

 

Po úspešnej inštalácii môžete začať aplikáciu používať a to kdekoľvek a kedykoľvek celkom zdarma!

Ako aplikáciu používať sa dočítate ďalej na tejto stránke.

Slovenská verziaandroid store Česká verziaandroid store

Popis aplikácie

jakandro1Aplikácia iASPI vo verzii pre telefóny s OS Android umožňuje rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od roku 1918 a vybraným starším predpisom, a to nielen zo Zbierky zákonov, ale aj z ďalších vyše 90 zdrojov.

Pre fungovanie aplikácie je potrebné pripojenie zariadenia na internet. Texty uložené v záložkách sú dostupné aj bez internetového pripojenia.

 jakandro-screen1

Vyhľadávanie

Úvodná vyhľadávacia maska umožňuje vyhľadávať v databáze platných a účinných predpisov a to nielen uverejnených v Zbierke zákonov ale i v niekoľko desiatkách ďalších zdrojov ako sú napríklad vestníky Ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy a pod.

Vyhľadávať možno podľa konkrétneho čísla predpisu, kde je možné zadávať číslo, rok a zdroj (40/1964 Zb.) alebo iba časť čísla (40/1964, 40/, 40, atď.).

Druhou možnosťou je fulltextové vyhľadávanie v názvoch predpisov kde možno zadať hľadaný výraz (občiansky zákonník).

Poslednou možnosťou je prehľadávanie databázy predpisov pomocou fulltextu, kedy sa zadaný výraz hľadá ako v názve, tak aj v celom texte predpisu (napr. prekážky v práci).

Poznámka: Pri fulltextovom vyhľadávaní je potrebné zadávať výrazy s použitím diakritiky, pretože systém hľadá všetky tvary slov.

 jakandro-screen2

Informácie o predpise

Kliknutím na konkrétny predpis v zozname výsledkov sa zobrazí okno s informáciami o predpise. V hornej polovici okna sa zobrazujú bibliografické informácie, ako je druh predpisu, názov, dátum schválenia, rozoslania (uverejnenia) a dátum nadobudnutia účinnosti, alebo aj názov a číslo zdroja, kde bol predpis uverejnený.

Spodná polovica okna obsahuje ďalšiu navigáciu, ktorá umožňuje prejsť na obsahové alebo paragrafové členenie predpisu alebo rovno na samotný text predpisu.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii navigácia, znamená to, že predpis neobsahuje textové znenie.

 jakandro-screen3

Štruktúra obsahu predpisu

Obsah predpisu zobrazí rozdelenie predpisu na hierarchickú štruktúru, ako sú časti, hlavy, oddiely, a podobne. Toto zobrazenie slúži na rýchlu orientáciu v častiach, ktoré daný predpis upravuje. Po kliknutí na vybranú časť sa zobrazí jej text. Zobrazením konkrétnej časti je možné znížiť objem prenesených dát, ako aj rýchlosť načítania textu v prípade rozsiahlych kódexov.

Poznámka: Obsahovú štruktúru majú prevažne veľké a nosné kódexy.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu prostredníctvom Fulltextu, obsah je zredukovaný iba na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

 jakandro-screen4

Rozdelenie podľa paragrafov

Druhou možnosťou zobrazenia štruktúry predpisu je jeho paragrafové členenie. Na rozdiel od obsahového členenia sa zobrazia jednotlivé paragrafy za sebou bez hierarchického členenia na časti, hlavy, oddiely, atď. Toto členenie je vhodné v prípade, že užívateľ pozná číslo paragrafu, ktoré chce zobraziť.

Keďže mnohé predpisy obsahujú aj stovky paragrafov, každá strana zoznamu obsahuje 20 paragrafov. Listovanie v zozname paragrafov umožňuje navigáciu v pravom hornom rohu. Po kliknutí na tento ovládací prvok sa zobrazia čísla paragrafov, ktoré označujú prvý paragraf na zvolenej stránke zoznamu.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu, je obsah zredukovaný iba na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.


 

 jakandro-screen5

Text predpisu

Text predpisu zobrazí samo znenie hľadaného predpisu. V prípade, že k otvoreniu textu predpisu došlo z informačného okna kliknutím na "Text predpisu", zobrazí sa jeho celé znenie. V prípade, že k zobrazeniu došlo kliknutím z paragrafového alebo obsahového znenia, zobrazí sa iba konkrétna časť predpisu.

Zobrazený text je vždy v účinnom a platnom znení k dátumu zobrazenia.

Poznámka: Pri rozsiahlejších kódexoch môže zobrazenie celého predpisu trvať niekoľko sekúnd a dĺžka načítania je závislá na type dátového pripojenia.


 

 jakandro-screen6

Uloženie textu predpisu

Samotný text predpisu je možné jednoducho uložiť medzi obľúbené texty, kde ho neskôr ľahko nájdete. Text predpisu Vám bude potom dostupný aj bez pripojenia na internet.

 jakandro-screen7

Hľadanie v texte

Zadajte hľadaný výraz a vyberte si z výsledkov vyhľadávania predpis, ktorý vás zaujíma. V texte predpisu potom môžete preskakovať po jednotlivých výsledkoch vyhľadávania.

Text je možné následne uložiť do obľúbených aj so zvýraznením hľadaného slova. Nemusíte tak znovu vyhľadávať požadovanú časť.

Poznámka: Pri fulltextovom vyhľadávaní je potrebné zadávať výrazy s použitím diakritiky, pretože systém hľadá všetky tvary slov.

Napíšte nám akýkoľvek dotaz alebo priipomienku.

Máte vybrané

 x