loading...

iASPI pre iPhone

iphone sirka number1 icon

Stiahnite si aplikáciu

 

number2 icon

Používate úplne zdarma

Aplikáciu si zdarma stiahnete priamo z Vášho iPhonu vyhľadaním "iASPI SK" v aplikácii "App Store", alebo kliknutím na odkazy uvedené nižšie.

K dispozícii je slovenská a česká verzia aplikácie a každá umožňuje prístup k legislatíve danej krajiny.
 

 

Po úspešnej inštalácii môžete začať aplikáciu používať, a to kdekoľvek a kedykoľvek celkom zdarma!

Ako aplikáciu používať sa dočítate na tejto stránke.

Slovenská verziaapple store Česká verziaapple store

 

 

 

Popis aplikácie

Aplikácia iASPI vo verzii pre iPhone umožňuje rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od roku 1918 a vybraným starším predpisom, a to nielen zo Zbierky zákonov, ale aj z ďalších vyše 90 zdrojov.
iphonecode
Na fungovanie aplikácie je potrebné pripojenie na internet.

 

 iphone-screen1

Vyhľadávanie

Úvodná vyhľadávacia maska umožňuje vyhľadávať v databáze platných a účinných predpisov a to nielen v Zbierke zákonov, ale aj v niekoľkých desiatkach ďalších zdrojov, ako napríklad vestníky Ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy a podobne.

Vyhľadávať možno podľa konkrétneho čísla predpisu, kde možno zadávať číslo, rok a zdroj (40/1964 Zb.), alebo iba časť čísla (40/1964, 40/, 40, atď.).

Druhou možnosťou je fulltextové vyhľadávanie v názvoch predpisov, kde možno zadať hľadaný výraz (občiansky zákonník).

Poslednou možnosťou je prehľadávanie databázy predpisov pomocou fulltextu, kedy sa zadaný výraz hľadá ako v názve, tak aj v celom texte predpisu (napr. prekážky v práci).


 iphone-screen2

Informácie o predpise

Kliknutím na konkrétny predpis v zozname výsledkov sa zobrazí okno s informáciami o predpise. V hornej polovici okna sa zobrazujú bibliografické informácie, ako je druh predpisu, názov, dátum schválenia, rozoslania (uverejnenia) a dátum nadobudnutia účinnosti, alebo názov a číslo zdroja, kde bol predpis uverejnený.

Spodná polovica okna obsahuje ďalšiu navigáciu, ktorá umožňuje prejsť na obsahové alebo paragrafové členenie predpisu alebo rovno na samotný text predpisu.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii navigácia, znamená to, že predpis neobsahuje textové znenie.

 iphone-screen3

Štruktúra obsahu predpisu

Obsah predpisu zobrazí rozdelenie predpisu na jeho hierarchickú štruktúru, ako sú časti, hlavy, oddiely, a podobne. Toto zobrazenie slúži na rýchlu orientáciu v častiach, ktoré daný predpis upravuje. Po kliknutí na vybranú časť sa zobrazí jej text. Zobrazením konkrétnej časti je možné znížiť objem prenesených dát, ako aj čas potrebný na načítanie textu v prípade rozsiahlych kódexov.

Poznámka: Obsahovú štruktúru majú prevažne veľké a nosné kódexy.

Poznámka: V prípade, že ste hľadali v texte predpisu prostredníctvom fulltextu, obsah je zredukovaný iba na tie časti, ktoré v sebe hľadaný text obsahujú.

 iphone-screen4

Rozdelenie podľa paragrafov

Druhou možnosťou zobrazenia štruktúry predpisu je jeho paragrafové členenie. Na rozdiel od obsahového členenia sa zobrazia jednotlivé paragrafy za sebou bez hierarchického členenia na časti, hlavy, oddiely, atď. Toto členenie je vhodné v prípade, že užívateľ pozná číslo paragrafu, ktorý chce zobraziť.

Keďže mnohé predpisy obsahujú aj stovky paragrafov, každá strana zoznamu obsahuje 20 paragrafov. Listovanie v zozname paragrafov umožňuje navigácia v pravom hornom rohu. Po kliknutí na tento ovládací prvok sa zobrazia čísla paragrafov, ktoré označujú prvý paragraf na zvolenej stránke zoznamu. iphone-screen5

Text predpisu

Text predpisu zobrazí samo znenie hľadaného predpisu. V prípade, že k otvoreniu textu došlo z informačného okna kliknutím na "Text predpisu", zobrazí sa jeho celé znenie. V prípade, že k zobrazeniu došlo kliknutím z paragrafového alebo obsahového členenia, zobrazí sa iba konkrétna časť predpisu.

Zobrazený text je vždy v účinnom a platnom znení k dátumu zobrazenia.

Poznámka: Pri rozsiahlejších kódexoch môže zobrazenie celého predpisu trvať niekoľko sekúnd a dĺžka načítavania je závislá od typu dátového pripojenia.

 iphone-screen6

Veľkosť textu

Pri zobrazení textu je možné meniť veľkosť písma tak, aby text bol pre užívateľa čo najčitateľnejší. Toto nastavenie sa uloží až do úplného vypnutia aplikácie.

Máte vybrané

 x