loading...

Predpisy SR (1 rok)

android_pr
Licencia k modulu "Predpisy SR" na 1 rok (časové znenie predpisov)
Cena
Cena bez DPH: 35,00 €
Základná cena s DPH42,00 €
Cena s DPH: 42,00 €
DPH: 7,00 €
Popis

Modul predpisy je základným modulom systému iASPI, ktorý používa rovnakú dátovú základňu ako desktopová verzia systému ASPI a preto je zaručená konzistencia všetkých dát, nech ich používate kdekoľvek.

Obsah modulu

 • Slovenské právne predpisy vrátane časových rezov predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nariadenia Československej republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
 • nálezy Ústavneho súdu SR publikované v Zbierke zákonov,
 • predpisy vydané pred rokem 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska ako napr. Občiansky zákonník z roku 1811, Obchodný zákonník, zákon o pozemkových knihách a stovky ďalších,
 • predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska).

Funkcionalita modulu

 • Vyhľadávanie podľa čísla predpisu, názvu, fulltextu
 • Vyhľadávanie a zobrazovanie vo všetkých zneniach právnych predpisov
 • Zobrazenie časových rezov predpisu a všetkých znení
 • Viacúrovňové filtrovanie výsledkov vyhľadávania
 • Aktívne hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Vzťahy na súvisiace dokumenty (súvisiace predpisy, judikatúra, literatúra)
 • Základné informácie o predpise Obsahové a paragrafové členenie predpisu Možnosť zobrazenia celého predpisu
 • Hypertextové vyznačovanie hľadaných výrazov v texte predpisu
 • Záložky s možnosťou prezerať uložené dokumenty offline Zasielanie dokumentov emailom

Máte vybrané

 x