loading...

Predpisy a judikatúra EU (1 rok)

eu
Licencia k modulu "Predpisy EU a judikatúra SDEU" na 1 rok (texty predpisov a jidikátov)
Cena
Cena bez DPH: 35,00 €
Základná cena s DPH42,00 €
Cena s DPH: 42,00 €
DPH: 7,00 €
Popis

Modul Predpisy EU a judikatúra SDEU je obsahovo identická ako klasická služba ASPI. Obsahuje cez 100 000 predpisov, judikátov a ďalších dokumentov s previazanosťou na príslušné miesta českých predpisov alebo na súvisiacu judikatúru a literatúru.

Obsah modulu

 • právne predpisy EU (nariadenia, rozhodnutia, smernice) a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU od 1. 5. 2004 (do systému ASPI sú zaraďované taktiež obecne záväzné akty prijaté pred 1. 5. 2004 a uverejnené v zvláštnom vydaní Úradného vestníku EU v slovenskom jazyku)
 • publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
 • konsolidované znenia právnych predpisov EU
 • prípravné dokumenty k právnym předpisom (návrhy Európskej komisie)
 • nad rámec zaraďujeme aj predpisy, ktoré doposiaľ neboli preložené do slovenčiny, ale iné vzťahy medzi predpismi EU alebo vzťahy k slovenským predpisom si vyžiadali ich zaradenie

Funkcionalita modulu

 • Vyhľadávanie podľa CELEXu/naturálneho čísla, názvu predpisu/judikátu, fulltextu
 • Viacúrovňové filtrovanie výsledkov vyhľadávania
 • Základné informácie o predpise/judikáte
 • Možnosť zobrazenia celého predpisu/judikátu
 • Hypertextové vyznačovanie hľadaných výrazov v texte predpisu/judikátu
 • Aktivne hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Vzťahy na súvisiace dokumenty (súvisiace predpisy, judikatúra, literatúra)
 • Záložky s možnosťou prezerať uložené dokumenty offline
 • Zasielanie dokumentov emailom

Máte vybrané

 x